Gminny Dzień Strażaka

W sobotę, 29 kwietnia 2017 r. w Szczawie odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka, połączone z jubileuszem 70 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawie oraz poświęceniem nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Szczawa.

Uroczystość rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez księży kapelanów: Łukasza Kitę - kapelana strażaków powiatu limanowskiego, Zygmunta Warzechę - kapelana strażaków powiatu dąbrowskiego, Stanisława Kaczkę - kapelana strażaków Gminy Tymbark, Marcina Gadziałę - kapelana strażaków Gminy Ropa oraz księdza Leona Królczyka - proboszcza parafii w Szczawie.

Po mszy świętej pododdziały strażaków, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Szczawy udali się na plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawie, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji obchodów jubileuszu 70 - lecia OSP Szczawa i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz Gminnego Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, przeglądzie i przywitaniu pododdziałów przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - st. bryg. Stanisława Nowaka nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Następnie prezes OSP Szczawa przywitał zaproszonych gości i przedstawił rys historyczny jednostki.

Wśród zaproszonych gości na uroczystości obecni byli: Edward Siarka - Poseł na Sejm RP (Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie), st. bryg. Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, ksiądz mł. bryg. Władysław Kulig - Małopolski Kapelan Wojewódzki Strażaków, bryg. Janusz Kurzeja - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, mł. bryg.Tomasz Pawlik - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej, kpt. Marcin Kulig - Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KP PSP w Limanowej, Kazimierz Czyrnek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Grzegorz Janczy - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej, Adam Opyd - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kamienicy, Jan Puchała - Starosta Powiatu Limanowskiego, Agata Zięba - Członek Zarządu Powiatu, Władysław Sadowski - Wójt Gminy Kamienica, Eugeniusz Rutka - Przewodniczący Rady Gminy Kamienica, Paweł Talar - Dyrektor ZSPiG w Szczawie, Radni Gminy Kamienica.

Z okazji uroczystości, a także w związku ze zbliżającym się Dniem Strażaka, w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej wyróżniono strażaków, którzy otrzymali odznaczenia korporacyjne.

Złoty medal „ Za zasługi dla pożarnictwa”:

 • dh Zbigniew Mikołajczyk
 • dh Zdzisław Kuziel

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:

 • dh Agata Kuziel
 • dh Jarosław Więcławek
 • dh Łukasz Wąchała

Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnione zostały druhny:

 • Agnieszka Bulanda
 • Paulina Bulanda
 • Katarzyna Skórska
 • Agnieszka Kuziel - Więcławek

Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczeni zostali:

 • dh Stanisław Kuziel
 • dh Krzysztof Chlipała
 • dh Piotr Kuziel

Kolejnym elementem uroczystego apelu było symboliczne przekazanie kluczy do nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego prezesowi OSP Szczawa, którego dokonał wójt gminy Kamienica - dr Władysław Sadowski. Następnie samochód został poświęcony przez księży kapelanów oraz proboszcza parafii w Szczawie.

 

 

 

Tagi