Konkurs fotograficzny pn. „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego”

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” organizuje konkurs pn. „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego”. Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. ,,Małopolska Gościnna" w ramach projektu pn. „Małopolska to jest to”- II edycja.

Konkurs polega na wykonaniu fotografii, którą autor pracy przypisze do jednej z niżej podanych kategorii. Fotografia konkursowa powinna zostać wykonana na terenie Beskidu Wyspowego. Oceniany będzie pomysł, wartość tematyczna, a także wartość techniczna przesłanych fotografii konkursowych.

Konkurs posiada 3 kategorie, do których należy przypisać daną fotografię konkursową. A mianowicie:

  • KATEGORIA I – Niezapomniana wędrówka. Pobyt w ciekawym miejscu. Krajobraz. Naturalna sceneria. Flora i fauna Beskidu Wyspowego.
  • KATEGORIA II – Wydarzenie kulturalne. Folklor. Regionalizm. Tradycje Beskidu Wyspowego.
  • KATEGORIA III – Spotkanie z wyjątkową osobą Beskidu Wyspowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 10. 07. 2017 r. do 17.11. 2017 r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych daną tematyką konkursu zamieszkujących teren Województwa Małopolskiego. Konkurs nie ma ograniczenia wiekowego. 

Fotografia konkursowa powinna być przesłana w formie elektronicznej, w formacie JPG, o jak najlepszej rozdzielczości, na adres: rdr@poczta.onet.pl

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace - fotografie konkursowe.

Dla osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych, której skan należy dołączyć do wiadomości wraz z przesyłaną fotografią konkursową.

Każdy uczestnik konkursu - autor pracy - powinien w temacie wiadomości e-mailowej wpisać: Konkurs „Beskid Wyspowy dla każdego, … i małego i dużego!”. W treści wiadomości natomiast uczestnik konkursu powinien wpisać: imię i nazwisko autora pracy, telefon kontaktowy, wybraną kategorię konkursową, do której autor przypisuje swoją fotografię oraz w 2-3 zdaniach opisać daną fotografię (kogo lub co przedstawia przesłana fotografia oraz miejsce, w którym fotografia). W/w dane uczestnika konkursu będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które zostaną wysłane bez zawarcia powyższych warunków, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi i indywidualnymi. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

Więcej informacji w załączonym poniżej Regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie! Czekają na Was atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN

OŚWADCZENIE

 

 

 

 

Tagi