Gminne ćwiczenia strażaków

Strażacy z naszej gminy po raz kolejny doskonalili swoje umiejętności ratowniczo - gaśnicze oraz sprawdzali skuteczność posiadanego sprzętu technicznego, uczestnicząc w gminnych ćwiczeniach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ćwiczenia przeprowadzono przy stadionie sportowym w Zalesiu.

Dla druhów przygotowano dwa zdarzenia w jednym czasie, z którymi mogą się spotkać w życiu codziennym podczas swojej pracy. W pierwszym zadaniu strażacy musieli opanować pożar w szatni klubu LKS Zalesianka, ewakuować poszkodowane dwie osoby oraz prawidłowo udzielić im pierwszej pomocy przedmedycznej. Drugie to wypadek drogowy, w którym samochód uderzył w słup energetyczny. Działania OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed porażeniem prądem elektrycznym, ugaszeniu płonącego pojazdu oraz wydobyciu osoby poszkodowanej i udzielenie jej pomocy przedmedycznej.

Trening jednostek OSP obserwowali: st. kpt. Marcin Kulig z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz Eugeniusz Rutka - Przewodniczący Rady Gminy Kamienica jako przedstawiciel organizatora ćwiczeń.

Po ćwiczeniach omówiono ich przebieg i wysłuchano uwag obserwatorów.

W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kamienicy oraz własnym składam wszystkim druhom serdeczne podziękowania za udział oraz pomoc przy zorganizowaniu tych ćwiczeń. Dziękuję OSP Zalesie za udostępnienie sali w remizie na poczęstunek, Kołu Gospodyń Wiejskich z Zalesia za przygotowanie ciepłego posiłku, klubowi LKS Zalesianka za udostępnienie szatni na czas ćwiczeń oraz druhowi Arturowi Rutce za pomoc przy organizacji ćwiczeń.

Adam Opyd - Prezes ZOG ZOSP RP

 

 

 

 

Tagi