Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z funduszy unijnych Powiatowy Punkt wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pośrednikami finansowymi oferującymi pożyczki ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla przedsiębiorstw MŚP na cele inwestycyjne oraz wspomaganie rozwoju.

W województwie małopolskim wybrani zostali czterej pośrednicy:

  1. Konsorcjum w składzie: ECDF Spółka Akcyjna oraz Mega Sonic Spółka Akcyjna, oferować będzie dwa rodzaje produktów, tj. pożyczkę dla przedsiębiorstw działających powyżej 24-mcy oraz pożyczkę dla startupów (przedsiębiorców działających nie dłużej niż 24 m-ce). Wartość dwóch umów opiewa na łączną kwotę 33 mln zł.
  2. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oferować będzie pożyczki dla przedsiębiorstw działających powyżej 24-mcy. Wartość umowy to 12 mln zł.
  3. Konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. oferować będzie pożyczki dla przedsiębiorstw działających powyżej 24-mcy. Do dyspozycji jest kwota 10 mln zł.
  4. Agencja Leasingu i Finansów S.A. oferować będzie pożyczki dla startupów. Agencja podpisała umowę na kwotę 8 mln zł.

Pożyczka może być przeznaczona na przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa małopolskiego, realizowane przez MŚP, mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw, w tym w szczególności:

  • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
  • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT - best available technology) - nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu),
  • finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa,
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Warunki finansowania:

Oprocentowanie:

1,83 % (w ramach pomocy de minimis) lub 1,83 + marża (zależnie od wyników finansowych i zabezpieczeń).

Prowizja / opłaty -  0 % / bez opłat.

Maksymalny okres spłaty pożyczki -  84 miesięcy.

Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału -  6 miesięcy.

Więcej informacji na temat dostępnych instrumentów zwrotnych udziela - Czesław Abram - pracownik Powiatowego Punktu Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, tel. 18 3337 897, e-mail: rozwoj@powiat.limanowa.pl. Starostwo Powiatowe w Limanowej p. 204, budynek B.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Limanowej

 

 

 

Tagi