Święto Zawodów

W najbliższą środę, 15 listopada w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej odbędzie kolejna edycja Święta Zawodów. Patronat honorowy nad imprezą sprawują Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa i Starosta Powiatu Limanowskiego - Jan Puchała.

Impreza organizowana corocznie od kilku lat, prezentuje szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Limanowskiego, zachęcając gimnazjalistów do wyboru kształcenia w zawodzie. 15 listopada o godzinie 9:00, w sali gimnastycznej ZSTiO  gospodarz szkoły dyrektor Jan Skrzekut powita zaproszonych gości i wszystkich przybyłych wraz z opiekunami gimnazjalistów. Po uroczystym otwarciu młodzież będzie mogła zwiedzać stoiska prezentujących się szkół, a także zobaczyć pracownie ZSTiO w Limanowej.

Święto Zawodów to impreza powstała w ramach promocji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, którego obecnie realizuje się kontynuację. Prezentujące się podczas Święta Zawodów szkoły,  korzystają ze środków realizowanego projektu. Co roku stoiska i ekspozycje odwiedza około 1000 gimnazjalistów nie tylko z terenu Powiatu Limanowskiego.  Poprzez doroczne Święto Zawodów pokazujemy wyposażenie naszych pracowni oraz możliwości skorzystania z dodatkowych form wsparcia, jakie dają środki unijne. Pomagamy młodzieży gimnazjalnej dokonać wyboru szkoły.

Zgłoszenia szkół przyjmowane są telefonicznie do 14 listopada br. w sekretariacie ZSTiO w Limanowej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Limanowej

 

 

 

Tagi