Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji LSR oraz dyżur pracowników LGD - 22 listopada

Stowarzyszenie  LGD  „Przyjazna  Ziemia  Limanowska”  zaprasza  na  spotkanie  informacyjne,  dotyczące realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju, które odbędzie się 22 listopada 2017 r., o godz. 10.00 w budynku  Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy (34 – 608 Kamienica 426).

Bezpośrednio po spotkaniu rozpocznie się dyżur pracowników LGD podczas którego można będzie skorzystać z indywidualnego doradztwa.  

Program spotkania informacyjnego (godz. 10.00 – 11.00)

  1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania.
  2. Omówienie głównych założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023.
  3. Omówienie zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.
  4. Omówienie  zasad  wypełniania  biznesplanu  w  zakresie  podejmowania  i  rozwijania działalności gospodarczej.
  5. Dyskusja.

Dyżur pracowników LGD (godz. 11.00 – 15.00)

Konsultacje  operacji  planowanych  do  realizacji  w  ramach  poddziałania  19.2  Wsparcie  na wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność, tj.  w  zakresie  podejmowanie  i  rozwijania  działalności  gospodarczej,  projektów  grantowych oraz operacji własnych.

ZAPROSZENIE

 

 

 

 

 

 

Tagi