Oddaj krew – podziel się życiem

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa pn. „Oddaj krew - podziel się życiem", która w najbliższy czwartek zostanie przeprowadzona przez Starostwo Powiatowego w Limanowej, przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Limanowej.

Zbiórka krwi odbędzie się w najbliższy czwartek (16 listopada) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 (wejście od restauracji  „Stary Browar”). Akcja prowadzona będzie w godzinach od 9:00 do 12:00. W trakcie akcji będzie możliwość wzięcia udziału w instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad użycia defibrylatora AED.

Dawcą krwi może być każda zdrowa osoba, która wyraża chęć pomocy innym, będąca w wieku od 18 do 65 lat, posiadająca ze sobą dowód tożsamości (ze zdjęciem, numerem PESEL, adresem). 

Dawca powinien być po lekkim śniadaniu oraz w ciągu ostatnich 24 godzin nie spożywać alkoholu oraz nie zażywać leków zawierających kwas acetylosalicylowy (aspiryna), na 5 dni przed oddaniem krwi.

Każdy z dawców otrzyma posiłek regeneracyjny (ekwiwalent 4500 kcal), zwolnienie pełnopłatne z pracy, dokument z grupą krwi i pełny wynik badania krwi (do odbioru w siedzibie RCKiK oddział w Limanowej - budynek szpitala).

Zebrana podczas akcji krew zostanie przekazana na potrzeby Szpitala Powiatowego w Limanowej.

 

 

Tagi