Podróż do Książkolandii

Najmłodsi uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zbludzy zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników tutejszej biblioteki.

5 grudnia Biblioteka Publiczna w Zbludzy zorganizowała uroczyste "wprowadzenie uczniów klasy pierwszej do biblioteki". Dzieci z uwagą wysłuchały cennych informacji o zwyczajach panujących w bibliotece i o zasadach korzystania z jej bogactw.

Głównym celem spotkania było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku  korzystania ze zbiorów biblioteki oraz wzbogacenie słownictwa.

 

 

 

Tagi