OGŁOSZENIE - XXVIII Sesja Rady Gminy - 19 stycznia

W piątek 19 stycznia 2018 r., o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kamienicy odbędzie XXVIII SESJA RADY GMINY.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji – przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2018 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Kamienica na 2018 rok.
 10. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Gminy Kamienica.

 

 

 

Tagi