Trwa realizacja projektu przez OSP Zasadne

Ochotnicza Straż Pożarna w Zasadnem w dniu 11 lipca 2017 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” pod nazwą: „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej” na łączną kwotę 96 537 złotych. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Radę LGD  i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego.

Podpisanie umowy nastąpiło 4 stycznia 2018 roku. Przedmiotem operacji jest wyposażenie sali OSP znajdującej się na parterze budynku w urządzenia do ćwiczeń fizycznych takich jak: rower pionowy, trenażer, bieżnia, atlas oraz ergonometr wioślarski oraz stół do bilarda. Ponadto zakres operacji obejmuje prace remontowe mające na celu dostosowanie sali do stworzenia niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej, zakup i montaż rolet okiennych, wymianę lamp oświetleniowych. Cała operacja ma służyć propagowaniu dobrych zwyczajów związanych z dbaniem o zdrowie fizyczne wśród mieszkańców obszaru objętego LSR.

 

 

Tagi