Obchody Gminnego Dnia Strażaka

W sobotę 5 maja, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy obchodziły Gminny Dzień Strażaka.

Uroczystości rozpoczął przemarsz strażaków na czele z Orkiestrą Dętą ze Szczawy spod  remizy OSP w Kamienicy do miejscowego kościoła, gdzie miała miejsce uroczysta msza święta w intencji strażaków oraz ich rodzin.  Mszę świętą sprawował ks. prałat Kazimierz Pach, a kazanie wygłosił ks. Ryszard Kochanowicz - proboszcz parafii Zalesie i jednocześnie gminny kapelan strażaków. 

Po mszy świętej na dalszą część uroczystości udano się na plac przed budynkiem OSP. Tam nastąpiło oficjalne powitanie gości, złożenie życzeń druhom i druhnom oraz wręczenie odznaczeń. W imieniu Wójta Gminy Kamienica życzenia przekazał Przewodniczący Rady Gminy  Kamienica - Eugeniusz Rutka, natomiast Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Kamienicy - Adam Opyd złożył podziękowania Wójtowi oraz Radnym Gminy Kamienica za wsparcie udzielane jednostkom OSP terenu naszej gminy. Spośród zaproszonych gości na spotkanie przybyli radni gminy: Eugeniusz Rutka, Józefa Gorczowska, Elżbieta Citak, Andrzej Matlęga, Stefan Kuchnia, Piotr Kaliciński, Hilary Majewski.

Po oficjalnej części wszyscy wspólnie udali się na poczęstunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi