Absolutorium dla Wójta

Rada Gminy Kamienica mocą uchwały udzieliła absolutorium wójtowi Władysławowi Sadowskiemu za wykonanie budżetu za 2017 rok.

22 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXX sesja Rady Gminy Kamienica. Po przedstawieniu sprawozdania budżetowego gminy, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienica oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi dr. Władysławowi Sadowskiemu za 2017 rok.

W tym roku minęło 20 lat rozpoczęcia przez dr. Władysława Sadowskiego pełnienia funkcji Wójta Gminy Kamienica. Z tej okazji Jubilatowi wręczono okolicznościową statuetkę, przyznaną przez Radę Gminy.

 

 

 

Tagi