Stowarzyszenie Nasza Inicjatywa Wiejskiej Aktywności z dotacją w ramach konkursu pn. ,,Mecenat Małopolski”

Stowarzyszenie Nasza Inicjatywa Wiejskiej Aktywności w Kamienicy informuje, że otrzymało dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w  konkursie pn. „Mecenat Małopolski".

W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie będzie realizować projekt pn. ,,Kamienicka tradycja niech z nami będzie …”.

W ramach działań projektowych planuje się:

  • wykłady – prelekcje na temat tradycji, obrzędowości i zwyczajów prowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
  • konkurs plastyczny pn. ,,Kontynuujemy naszą kamienicką tradycję”. Dwie kategorie konkursowe: uczniowie klas 1-5 szkół podstawowych, a także uczniowie klas 6-7 szkół podstawowych i 2-3 gimnazjum;
  • podsumowujące projekt otwarte spotkanie dla wszystkich mieszkańców Gminy Kamienica, połączone z wykładem o kamienickiej gwarze oraz wystawą prac plastycznych i wręczeniem dyplomów, nagród i wyróżnień w w/w konkursie.

Terminy w/w wykładów - prelekcji oraz regulamin konkursu ukażą się w najbliższym czasie na stronie internetowej www.kamienica.net.pl

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie biura Stowarzyszenia NIWA:Kamienica 426, 34-608 Kamienica (budynek GOK-u w Kamienicy).

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

Tagi