Ku pamięci – wesprzyj budowę pomnika

W związku z obchodami w 2018 roku 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości podjęto inicjatywę budowy pomnika (obelisku) upamiętniającego to wydarzenie.

Wyznaczono dla niego miejsce w rynku w Kamienicy obok pomnika upamiętniającego Bitwę pod Grunwaldem.  Wraz z budową pomnika (obelisku) na 100-lecie odzyskania niepodległości planowana jest również modernizacja istniejącego „pomnika grunwaldzkiego”, powstałego z inicjatywy społeczności gminy Kamienica w 500-lecie Bitwy pod Grunwaldem.

Ofiarodawców chcących wesprzeć budowę pomnika prosimy o wpłaty na specjalne, wydzielone subkonto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy: 56 8804 0000 0030 0305 3400 0004 z dopiskiem „Darowizna na budowę pomnika niepodległości”.

Wszyscy Darczyńcy zostaną zapisani w Księdze Fundatorów, dlatego przy wpłatach należy podać imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz adres zamieszkania (numer domu). Przewiduje się również wypisanie Fundatorów na tylnej ścianie pomnika (obelisku) - dla ich upamiętnienia.

Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe!

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOK w Kamienicy  pod nr tel.  18 33 23 082.

Społeczny Komitet Budowy Pomnika
na 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Pomnik - stan istniejący

Wizualizacja pomnika

 

 

 

 

 

 

 

Tagi