Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim

Trwa 3. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od 10 września Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia będą mogli wybrać spośród zgłoszonych zadań najlepsze, ich zdaniem, pomysły. Na realizację zwycięskich inicjatyw Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 mln zł. Głosowanie potrwa do 5 października.

Mieszkańcy mogą wybierać spośród projektów o charakterze prospołecznym (56), kulturalnym (32) i edukacyjnym (26). Nie zabrakło także projektów sportowych (20), turystycznych (9), ekologicznych (5) i z innych dziedzin (2). W tym roku oprócz projektów miękkich i infrastrukturalnych, pojawiły się także nowe inicjatywy, których do tej pory nie było – takie jak pilotaż małopolskiego programu in vitro czy budowa inteligentnych garaży rowerowych.

W tym roku każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybrane przez siebie zadanie małe (czyli o zasięgu całego powiatu)
lub duże (o zasięgu subregionu). Ważna uwaga – głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka.

Największy wybór będą mieć mieszkańcy Sądecczyzny (pow. limanowski, nowosądecki, gorlicki i m. N. Sącz) – gdzie w sumie zakwalifikowały się aż 33 projekty. Na drugim miejscu jest subregion tarnowski (pow. bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski m. Tarnów) z pulą 26 zadań. Z samego Krakowa weryfikację formalną pozytywnie przeszło 25 inicjatyw obywatelskich, a z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 24 (pow. krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki). Mieszkańcy Podhala (pow. myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki) mogą oddać głos na jeden z 23 projektów. 19 zdań będą mieli natomiast do wyboru mieszkańcy powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego.

Tak, jak we wcześniejszych edycjach – głosować będzie można przez Internet (na stronie www.bo.malopolska.pl), na kartach do głosowania (urny będą dostępne w 23 lokalizacjach na terenie całej Małopolski m. in. krakowskich oddziałach urzędu marszałkowskiego oraz w jego agendach w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu czy Nowym Targu ), a także za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

Wyniki głosowania poznamy przed 30 listopada 2018 r., a wszystkie zwycięskie zadania zostaną zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r.

Wykaz zadań, punktów do głosowania oraz karta do głosowania dostępne są na stronie: www.bo.malopolska.pl.

 

 

 

 

Tagi