Zapraszamy na kolejną prelekcję dotyczącą tradycji, obrzędowości i zwyczajów Gminy Kamienica

Stowarzyszenie Nasza Inicjatywa Wiejskiej Aktywności realizuje projekt pod tytułem ,,Kamienicka tradycja niech z nami będzie…”, w ramach którego organizuje kolejną prelekcję dotyczącą tradycji, obrzędowości i zwyczajów Gminy Kamienica.

Dotację na wyżej wymieniony projekt otrzymano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w  konkursie pn. „Mecenat Małopolski".

Prelekcja odbędzie się w czwartek 20 września 2018 r., o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Wykład poprowadzi ceniona sądecka etnograf Magdalena Kroh.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie biura Stowarzyszenia NIWA: Kamienica 426, 34-608 Kamienica (budynek GOK w Kamienicy).

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Tagi