Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji LSR oraz dyżur pracowników LGD - 5 listopada

Stowarzyszenie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji LSR, które odbędzie się 05 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w budynku OSP Zasadne (Zasadne 113, 34 - 608 Kamienica).

Bezpośrednio po spotkaniu rozpocznie się dyżur pracowników LGD, podczas którego można będzie skorzystać z indywidualnego doradztwa.

Program spotkania informacyjnego (godz. 10.00 – 11.00)

  1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania.
  2. Omówienie głównych założeń LSR, zasad ubiegania się o wsparcie oraz podsumowanie działalności LGD w latach 2016-2018.
  3. Omówienie zasad wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  4. Dyskusja.

Dyżur pracowników LGD (godz. 11.00 – 15.00)

Konsultacje operacji planowanych do realizacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. w zakresie podejmowanie i rozwijania działalności gospodarczej, projektów grantowych oraz operacji własnych.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - plik PDF

 

 

Tagi