Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny na zdjęcie z pszczołą lub innym owadem zapylającym w roli głównej

 

W związku z realizacją projektu pn. ,,PSZCZOŁA – MOJA, TWOJA, NASZA PRZYSZŁOŚĆ” Stowarzyszenie Aktywne Wsparcie Inicjatyw Lokalnych organizuje konkurs fotograficzny.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego.

Konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 27. 11. 2018 r. do 17. 12. 2018 r.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu przez uczestników następującego zadania konkursowego:

  • wykonaniu fotografii pszczół/pszczoły lub innych owadów zapylających,
  • wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą przesłane bez wymaganego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do konkursu. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik obowiązkowy.

Wykonane fotografie wraz z uzupełnionym Formularzem Zgłoszeniowym należy przesłać do Organizatora konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail:  awil.limanowa@wp.pl z dopiskiem: Konkurs fotograficzny do dnia 17. 12 .2018 r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora).

Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 21. 12. 2018 r.
Zwycięzcy oraz wyróżnieni konkursu zostaną zaproszeni po odbiór dyplomów, nagród i upominków do wcześniej ustalonego miejsca zlokalizowanego na terenie powiatu limanowskiego.

Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać w siedzibie Organizatora:

Stowarzyszenie Aktywne Wsparcie Inicjatyw Lokalnych
Łukowica 446 , 34-606 Łukowica
a także wysyłając wiadomość e-mail na adres:
awil.limanowa@wp.pl

REGULAMIN

 

Tagi