Spotkanie opłatkowe

Czas poprzedzający święta Bożego Narodzenia jest sposobnością, aby zatrzymać się na chwilę i spotkać wspólnie, świętując jedno z najważniejszych wydarzeń  zbawczych - Narodziny  Bożej Dzieciny.

W nawiązaniu do tradycji Wigilii Bożego Narodzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy spotkali się w piątek -  21 grudnia – przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz seniorzy z naszej gminy.

Zaproszonym gościom towarzyszyli m.in.: wójt gminy - Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy - Hilary Majewski, dyrektor GOK - Mieczysław Marek, kierownik GOPS - Mieczysław Kuziel, prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” - Józef Rusnarczyk, prezes Stowarzyszenia Seniorów - Zofia Kuchnia, kierownik Posterunku Policji - asp. sztab. Mariusz Czachurski i s. Krystyna.

W świąteczny nastrój, przy tradycyjnie zastawionych wigilijnymi potrawami stołach, wprowadził zebranych koncert kolęd, przygotowany przez Grupę Młodzieżową „Effatha”, działającą przy kamienickiej parafii.

 

 

 

Tagi