INFORMACJA - terminy odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Kamienicy podaje terminy odbioru odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz wielkogabarytowych w 2019 r. na terenie gminy Kamienica.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH

MIESIĄC

TERMIN ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH

TERMIN ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ

8 styczeń  2019 (II wtorek)

22 styczeń 2019 (IV wtorek)

31 styczeń 2019 (ostatni czwartek)

LUTY

5 luty  2019 (I wtorek)

19 luty 2019 (III  wtorek)

28 luty 2019 (ostatni czwartek)

MARZEC

5 marzec 2019 (I wtorek)

19 marzec 2019 (III  wtorek)

28 marzec 2019 (ostatni czwartek)

KWIECIEŃ

2 kwiecień 2019 (I wtorek)

16 kwiecień 2019 (III wtorek)

25 kwiecień 2019 (ostatni czwartek)

MAJ

7 maj 2019 (I wtorek)

21 maj 2019 (III wtorek)

30 maj 2019 (ostatni czwartek)

CZERWIEC

4 czerwiec 2019 (I wtorek)

18 czerwiec 2019 (III wtorek)

27 czerwiec 2019 (ostatni czwartek)

LIPIEC

2 lipiec 2019 (I wtorek)

16 lipiec 2019 (III wtorek)

25 lipiec 2019 (ostatni czwartek)

SIERPIEŃ

6 sierpień 2019 ( I wtorek)

20 sierpień 2019 (III wtorek)

29 sierpień 2019 (ostatni czwartek)

WRZESIEŃ

3 wrzesień 2019 (I wtorek)

17 wrzesień (III wtorek)

26 wrzesień 2019 (ostatni czwartek)

PAŹDZIERNIK

1 październik 2019 (I wtorek)

15 październik 2019 (III wtorek)

31 październik 2019 (ostatni czwartek)

LISTOPAD

5 listopad 2019 (I wtorek)

19 listopad 2019 (III wtorek)

28 listopad 2019 (ostatni czwartek)

GRUDZIEŃ

3  grudzień 2019 (I wtorek)

17 grudzień 2019 (III wtorek)

27 grudzień 2019 (piątek)

 

-

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

L.p.

Data wywozu odpadów

1.

14 marzec 2019 r. (czwartek)

2.

13 czerwiec 2019 r. (czwartek)

3.

12 wrzesień 2019 r. (czwartek)

4.

14 listopad 2019 r. (czwartek)

 

 

 

 

 

Tagi