NOWA ERA KOMPUTERA – darmowe szkolenia dla mieszkańców gminy Kamienica

Gmina Kamienica oraz Fundacja EUROPA+ zapraszają mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia, a w szczególności osoby z niepełnosprawnością, osoby w wieku 50+ nieposiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe, do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych.

MODUŁY TEMATYCZNE:

  • RODZIC W INTERNECIE
  • MÓJ BIZNES W SIECI
  • MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI
  • DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
  • TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)
  • ROLNIK W SIECI
  • KULTURA W SIECI

Szkolenia odbywać się będą w postaci 3 spotkań 4-godzinnych (12 godzin dydaktycznych).

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu pn. „NOWA ERA KOMPUTERA”, realizowanego w ramach projektu grantowego fundacji Collegium Progressus „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” (projekt nr POPC.03.01.00-00-0076/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

KONTAKT:

Sekretariat SP nr 1 w Kamienicy
34-608 Kamienica 490

tel. 18 33 40 907

lub

Fundacja EUROPA+
ul. Jagiellońska 29/11

33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 72 02

ULOTKA

 
Tagi