OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia terminu wyborów Sołtysów w Sołectwach na terenie Gminy Kamienica

OBWIESZCZENIE

w sprawie ogłoszenia terminu wyborów Sołtysów w Sołectwach
na terenie Gminy Kamienica

  1. Na podstawie art.30 ust.1 i art.36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz §6 ust.1 statutów sołectw stanowiących załącznik nr 1-6 do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/308/2018r. z dnia 26.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kamienica Wójt Gminy Kamienica zarządza bezpośrednie wybory sołtysów w Sołectwach Gminy Kamienica na dzień 07 kwietnia 2019 r.
  2. Ustala się siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej w budynku Urzędu Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420, pok. 11, I piętro.
  3. Ustala się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w następujących budynkach:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Sołectwa Kamienica Górna - budynek „Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy”,

2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Sołectwa Kamienica Dolna - budynek „Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy”,

3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 Sołectwa Szczawa - budynek „Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie”,

4) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 Sołectwa Zalesie - budynek „Szkoły Podstawowej w Zalesiu”,

5) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 Sołectwa Zbludza - budynek „Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy”,

6) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 Sołectwa Zasadne - budynek Szkoły Podstawowej w Zasadnem”.

  1. Ustala się termin zgłaszania kandydatów na sołtysa na 22 marca 2019 r.
  2. Ustala się termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na 26 marca 2019 r.
  3. Ustala się godziny otwarcia lokali wyborczych w dniu wyborów od 8.00 - 16.00.

Wójt Gminy Kamienica

(-) dr Władysław Sadowski

 

Tagi