Promesa na ponad 2 mln zł dla Gminy Kamienica

Gmina Kamienica otrzymała promesę w wysokości ponad 2 mln zł na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze z MSWiA posłużą na odbudowę mostu, przepustu oraz dwóch dróg gminnych.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi na kwotę ponad 96 mln zł. Promesy wręczyli w sobotę 2 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicepremier Beata Szydło, minister Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Gmina Kamienica otrzymała promesę w wysokości 2 010 000,00 zł na następujące zadania:

  • Odbudowę mostu Białe w ciągu drogi gminnej K340206 w Szczawie w km 0+045 (1 600 000,00 zł);
  • Odbudowę przepustu Kuźle - Wąchały w Szczawie w ciągu drogi gminnej 340202 K w km 0+085  (80 000,00 zł);
  • Odbudowa drogi gminnej 340194 K Kamienica - Saturn w km 0-500-0+700 w Kamienicy (120 000,00 zł);
  • Odbudowę drogi gminnej Białe 340206 K w Szczawie w km 0+250-0+550 (210 000,00 zł).

Promesę odebrał wójt Władysław Sadowski.

 

 

Tagi