Wybrano sołtysów na nową kadencję

Znamy już sołtysów, którzy zostali wybrani na nową kadencję w  gminie Kamienica. 

W niedzielę 7 kwietnia mieszkańcy sołectw w naszej gminie udali się do urn, aby w wyborach bezpośrednich (a nie jak dotychczas, na zebraniach wiejskich) wybrać swoich przedstawicieli. Zmiana ta okazała się trafna, ponieważ w wyborach wzięła udział znacznie większa liczba mieszkańców. W całej gminie ważnych głosów oddano 1 355. 

W poszczególnych sołectwach wyniki przedstawiają się następująco:

SOŁECTWO KAMIENICA GÓRNA

Głosów ważnych oddano: 365

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

  • KĘSKA Wojciech Franciszek – 106
  • KULIG Jan Stanisław – 259

Najwięcej głosów otrzymał i został wybrany sołtysem KULIG Jan Stanisław

 

SOŁECTWO KAMIENICA DOLNA

Głosów ważnych oddano: 195

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

  • OPYD Teresa – 102
  • WĄCHAŁA Eugeniusz – 93

Najwięcej głosów otrzymała i została wybrana sołtysem OPYD Teresa

 

SOŁECTWO SZCZAWA

Głosów ważnych oddano: 311

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

  • MAZUREK Władysław – 136
  • SOPATA Agata Józefa – 175

Najwięcej głosów otrzymała i została wybrana sołtysem SOPATA Agata Józefa

 

SOŁECTWO ZALESIE

Głosów ważnych oddano: 139

Kandydat WIERZYCKI Zbigniew Franciszek otrzymał następującą liczbę głosów:

TAK – 135

NIE – 4

Sołtysem sołectwa Zalesie został WIERZYCKI Zbigniew Franciszek

 

SOŁECTWO ZBLUDZA

Głosów ważnych oddano: 222

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

  • PORĘBA Stanisław Marian – 113
  • WIERZYCKI Wiesław Stanisław – 109

Najwięcej głosów otrzymał i został wybrany sołtysem PORĘBA Stanisław Marian

 

SOŁECTWO ZASADNE

Głosów ważnych oddano: 123

Kandydat  ZIĘBA Agata otrzymała następującą liczbę głosów:

TAK – 122

NIE – 1

Sołtysem sołectwa Zasadne została ZIĘBA Agata

 

 

 

 

 

 

Tagi