W trosce o trzeźwość

25 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Kamienicy odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie naszej gminy.

Spotkanie o charakterze szkoleniowym zorganizowane zostało w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obejmowało ono omówienie: przepisów prawnych regulujących sprzedaż alkoholu, kontroli punków sprzedaży napojów alkoholowych, zasad przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Poprowadziła je Marta Kajzer – pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeutka z Andrychowa, która w swoim wystąpieniu zwróciła również uwagę na skutki spożywania alkoholu przez nieletnich.

 

 

 

Tagi