Owocna praca wolontariuszy

Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawie wzięli udział w spotkaniu podsumowującym działalność wszystkich klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Sursum Corda.

Podczas części oficjalnej podziękowano wszystkim za zaangażowanie, wrażliwość i otwarte serca, wybrano także wolontariusza roku. W klubie SP 2 ze Szczawy tytuł ten uzyskała uczennica klasy VIII Dorota Rusnak. Po części oficjalnej nadszedł czas na poczęstunek i wspólną zabawę.

Klub ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie jest stosunkowo młodym klubem, ponieważ  działa zaledwie rok , ale już może poszczycić się zorganizowaniem dwóch dużych imprez:

 - Tygodnia promującego wolontariat, w ramach którego zorganizowano warsztaty dla przedszkolaków i uczniów klas 1-2 promujące ideę pomagania innym, lekcje wychowawcze w klasach starszych zachęcające do udziału w SKW, promowano wolontariat wśród rodziców;

 - Tygodnia dobrych uczynków, w ramach którego przeprowadzono akcję promującą dzielenie się dobrem, posprzątano plac zabaw i teren wokół szkoły, przeprowadzono warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla przedszkolaków i posadzono drzewko dobroczynności.

Wolontariusze brali również udział  także w licznych akcjach, jak np.: Zostań Dyplomowanym Mikołajem, Dobro zawsze wraca, Góra Grosza, Wkręć się w pomaganie, Cała Polska czyta dzieciom.

Przedstawiciele uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Wolontariusza, podczas których promowali ideę wolontariatu na ulicach Nowego Sącza.

Łącznie wolontariusze w klubie przepracowali 304 godziny.

 

 

 

 

Tagi