Wspaniały debiut

Konkursy wiedzowe - w tym przedmiotowe  - w edukacji szkolnej są niszą, do której wkraczają najbardziej pracowici i wytrwali.

Każdy konkurs wiedzowy umożliwia uczniowi sprawdzenie wiedzy i umiejętności, ale też jest okazją do konfrontacji (w tym obszarze) z innymi. Jednak informacja zwrotna, jaką uczestnik danych zmagań konkursowych otrzymuje, nie do końca jest dla niego satysfakcjonująca, nie zawsze oddaje wkład jego pracy. Nie przynosi też tak powszechnie pożądancych  nagród w wymiarze materialnym.  To wszystko zniechęca do podjęcia bardzo wytężonego wysiłku, jakim jest przygotowanie się ucznia do udziału w wiedzowej rywalizacji. W dodatku umiejętności, którymi musi się wykazać uczeń biorący udział w konkursie przedmiotowym czy tematycznym, to kolejny obszar czasochłonnych i pracoochłonnych ćwiczeń.

Spokojnie obok tego wszystkiego przeszła Emilia Poręba – uczennica klasy VIb Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy.  Zadebiutowała z sukcesem. Bez problemu przeszła wszystkie trzy etapy konkursu: szkolny, rejonowy, wojewódzki  i została laureatką tegorocznego Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”, orgaznizowanego przez KO w Krakowie.

Finalistkami tego samego konkursu są: Karolina Gromala ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy i Martyna Faltyn ze Szkoły Podstawowej nr 1 w im. 1 PSP AK Szczawie.

 

 

 

Tagi