Gminny Ośrodek Kultury zakończył realizację zadania pn. „Wspieranie i promocja dziedzictwa lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych dla Kapeli Regionalnej „Gorce” oraz wydanie śpiewnika kamienickich górali”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Gminny Ośrodek Kultury ukończył realizację zadania pn. Wspieranie i promocja dziedzictwa lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych dla Kapeli Regionalnej „Gorce” oraz wydanie śpiewnika kamienickich górali”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kształcenie poczucia przynależności społeczno-terytorialnej oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej przez zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych oraz wydawanie śpiewnika kamienickich górali.

W ramach  realizacji zadania zostały zakupione stroje regionalne (4 komplety damskie i 6 kompletów męskich) i instrumenty muzyczne (kontrabas i akordeon) dla Kapeli Regionalnej „Gorce” oraz został wydany śpiewnik kamienickich górali pn. „Pieśni kamienickich górali”.

Wartość realizowanej operacji wyniosła:  51 610,00 zł, w tym ze środków EFRROW 32 700,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi