Aktualności

Wtorek, 5 listopada 2019

Trwają zgłoszenia do konkursu heligonistów

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu wraz ze Stowarzyszeniem HELIGONKI POD KICKAMI i Zespołem Regionalnym SPOD KICEK z Mordarki organizują 2. Konkurs Heligonistów Województwa Małopolskiego, który odbędzie się 7 grudnia br. w Domu Weselnym WALEK w Mordarce.

Celem konkursu jest przede wszystkim ochrona i popularyzacja folkloru muzycznego regionów etnograficznych Małopolski, a także zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym muzykowaniem i śpiewem ludowym.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • dziecięcej – od 7 do 13 lat,
  • młodzieżowej – od 14 do 17 lat,
  • dorosłych – 18 i więcej.

W tegorocznym konkursie indywidualnym nie mogą wziąć udziału laureaci I miejsc z roku 2018 wszystkich kategorii wiekowych (dorośli, młodzież, dzieci). Laureaci z kategorii dorosłych mogą natomiast wziąć udział w konkursie Mistrz-Uczeń.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 r.

Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie:

http://mcksokol.pl/wydarzenie/2-konkurs-heligonistow-wojewodztwa-malopolskiego