Aktualności

Piątek, 10 stycznia 2020

Druhowie podsumowali miniony rok

Druhowie z naszej gminy podsumowali miniony rok na zebraniach sprawozdawczych, które odbyły się w niedzielę, 5 stycznia.

Kierownictwa poszczególnych jednostek podsumowały działalność w 2019 r. na płaszczyźnie operacyjnej, kulturowej, finansowej, prewencyjnej oraz szkoleniowej. Zostały także omówione plany i kierunki działań na rok bieżący. Przedstawiono sprawozdania zarządów OSP oraz komisji rewizyjnych, zarząd każdej z jednostek uzyskał absolutorium za rok sprawozdawczy. Wśród prezydium walnych zebrań zasiadali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej – mł. bryg. Wojciech Frączek, Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sadowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej –  dh Grzegorz Janczy, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kamienicy –  dh Adam Opyd, Komendant Gminny ZOSP RP w Kamienicy –  dh Artur Rutka, a także radni i sołtysi poszczególnych miejscowości. 
Głównym zadaniem jednostek jest likwidacja zagrożeń powstałych na terenie gminy. Jednak wyjazdy do działań to nie jedyna dziedzina, którą trudnią się druhowie. W obecnych czasach stawiania coraz większych wymogów samo utrzymanie gotowości bojowej jest nie lada wyzwaniem dla członków zarządu, którzy muszą spełnić wymagania sprzętowe dla poszczególnych jednostek, prowadzić dokumentację i co chyba najważniejsze odpowiednio prowadzić politykę kadrową, związaną z emigracją zarobkową swoich członków.  Każda z jednostek mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności, służąc przy różnego rodzaju uroczystościach gminnych i parafialnych. Strażacy biorą także udział w szkoleniach, organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Limanowej, ćwiczeniach gminnych oraz zawodach sportowo pożarniczych. Wielokrotnie również przeprowadzali pogadanki profilaktyczne oraz organizowali pokazy dla najmłodszych. W poprzednim roku w ramach integracji spotkali się na I Turnieju Piłki Siatkowej.
Warto również przypomnieć, że strażacy naszej gminy nie pobierają przysługującego im zgodnie z ustawą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Druhowie rozumiejąc, że jest to służba ochotnicza zrzekli się tego świadomie, przeznaczając tę kwotę na zakup sprzętu do swoich jednostek. Jedyną formą zapłaty za ich działania jest z pewnością ogromna satysfakcja z niesienia bezinteresownej pomocy dla innych, która niejednokrotnie przewyższa tę wyżej wymienioną. 

Spotkanie w Kamienicy