Aktualności

Poniedziałek, 13 stycznia 2020

Gminne kolędowanie

11 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy już po raz dwudziesty siódmy odbył się Przegląd Zespołów Kolędniczych Gminy Kamienica.

Podczas tegorocznej edycji gminnego kolędowania zaprezentowało się 5 zespołów  - 3 młodzieżowe oraz grupa dziecięca i dorosła. Występy oceniała komisja z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w składzie: przewodniczący komisji Benedykt Kafel - etnograf, główny specjalista ds. folkloru w  Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu (przewodniczący komisji); Jadwiga Adamczyk - regionalista, muzyk, kierownik sekcji dziedzictwa kulturowego w MCK; Monika Kurzeja - specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego w MCK.
W kategorii grup dziecięcych pierwsze miejsce komisja przyznała  Grupie Kolędniczej Z SZOPKĄ z Zasadnego. W kategorii grup młodzieżowych pierwsze miejsce zajęła Grupa Kolędnicza HERODY z Zalesia. Drugie miejsce zdobyła Grupa Kolędnicza HERODY z Kamienicy, a trzecie przyznano Grupie Kolędniczej HERODY z Kamienicy Dolnej. W kategorii grup dorosłych pierwsze miejsce zdobyła Grupa Kolędnicza HERODY ze Szczawy.

Komisja przyznała również nagrody indywidualne dla instruktorów poszczególnych grup oraz postaci „grabarza” z zespołu kolędniczego HERODY ze Szczawy.
Ponadto na XXI Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta turoniowi”, który odbędzie się w dniach 18 - 19 stycznia 2020 r. w Lubomierzu, zakwalifikowano: Dziecięcą Grupę Kolędniczą Z SZOPKĄ z Zasadnego, Młodzieżową Grupę Kolędniczą HERODY z Zalesia oraz Dorosłą Grupę Kolędniczą HERODY ze Szczawy.
Gminny przegląd był też okazją do nadania tytułu Gazdy Gminy Kamienica. Wyróżnienie to otrzymał Andrzej Kurnyta – instruktor Grupy Kolędniczej HERODY ze Szczawy.
Przegląd kolędniczy uświetnił występ członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Górnej.

HERODY Z KAMIENICY

HERODY Z KAMIENICY DOLNEJ

Z SZOPKĄ Z ZASADNEGO

HERODY Z ZALESIA

HERODY ZE SZCZAWY