Aktualności

Wtorek, 5 stycznia 2021

Nowe KARTY BIBLIOTECZNE

Nowy rok jest kontynuacją zmian w funkcjonowaniu bibliotek w naszej gminie. Od stycznia wdrażany jest kolejny etap przeprowadzonej w nich komputeryzacji.

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy informuje, że od stycznia 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy i Biblioteka Publiczna w Szczawie otwierają moduł wypożyczalni komputerowej. Oznacza to, że dotychczas obowiązujące karty zapisu do bibliotek tracą swoją ważność. Jest to równoznaczne z koniecznością ponownej rejestracji w bibliotece, podczas której będzie wymagane okazanie dokumentu ze zdjęciem. Czytelnicy otrzymają do dyspozycji wygodną w użyciu i funkcjonalną Kartę Czytelnika, którą zobowiązani są posiadać podczas wizyt w bibliotece.
Przypominamy, że dzieci do lat 16 mogą być zapisywane do biblioteki tylko i wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Ponadto informujemy, że trwa digitalizacja zbiorów (cyfryzacja) w Bibliotece Publicznej w Zbludzy, w związku z czym wypożyczalnia ta jest nieczynna aż do  odwołania.