Aktualności

Poniedziałek, 11 stycznia 2021

OGŁOSZENIE – XVI Sesja Rady Gminy Kamienica – 18 stycznia

18 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
  5. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Kamienica.