Aktualności

Wtorek, 12 stycznia 2021

Zakupiono nowości wydawnicze dla bibliotek

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zrealizował ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
 

Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 14 500, 00 zł powiększono zbiory Gminnej Biblioteki w Kamienicy oraz 2 filii bibliotecznych w Szczawie i Zbludzy o nowości z literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictwa popularnonaukowe.


„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.