Aktualności

Środa, 13 stycznia 2021

INFORMACJA – zimowe utrzymanie dróg

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy. Działania związane z odśnieżaniem bądź posypywaniem koordynują pracownicy ZGK, pod nr tel. 789 328 444 lub 797 211 096 (7.30 – 15.30).

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kamienica odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, pod nr tel. 18 33 37 833 (7.30 – 15.30). Dyżurny ZUD – Baza PZD ul. Żwirki i Wigury - nr tel. 18 33 72 381 lub 600 982 564 (całodobowo).

Zimowym utrzymaniem drogi wojewódzkiej nr 968 zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich.