Czwartek, 28 maja 2015

Kontakt

Urząd Gminy Kamienica
34 - 608 Kamienica 420

tel. 18 33 23 025, 18 33 23 052; 
      18 33 23 508, 18 33 23 598
faks: 18 33 23 051 (całodobowy),
         18 33 23 004 (wew. 25)
e-mail:
gmina@kamienica.org.pl

strona gminy: www. kamienica.net.pl
Biuletym Inf. Publiczej:
https://bip.malopolska.pl/ugkamienica/Article/id,240662.html

 

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 

WYKAZ TELEFONÓW

 

WÓJT

SEKRETARIAT

18 33 23 025 wew. 22
18 33 23 052
18 33 23 508
18 33 23 598

Faks: 18 33 23 051,
lub 18 33 23 025 (wew. 25)

SEKRETARZ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

18 33 23 025 (wew. 26)

SKARBNIK

18 33 23 025 (wew. 28)

OBSŁUGA PŁACOWA URZĘDU
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

18 33 23 025 (wew.23 lub 43)

EWIDENCJA GRUNTÓW

18 33 23 025(wew. 24)

EWIDENCJA LUDNOŚCI

(DOWODY OSOBISTE)

18 33 23 025 (wew. 27)

PODATKI

18 33 23 025 (wew. 29)

KASA

18 33 23 025 (wew. 30)

KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ

18 33 23 025  (wew. 31)

KEROWNIK GOPS

ZASIŁKI RODZINNE

18 33 23 025 (wew. 32)

OPIEKA SPOŁECZNA

18 33 23 025 (wew. 33)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,

INWESTYCJE, REMONTY,

KANALIZACJA – PRZYŁĄCZA,

OCHRONA ŚRODOWISKA,

DROGOWNICTWO GMINNE

18 33 23 025 (wew. 34)

 

18 3323025 wew. 37

18 3323025 wew. 20

 

OBRONA CYWILNA,

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,

18 33 23 025 (wew. 40)

 

UG Kamienica

Nr konta, na które mogą być wpłacane opłaty skarbowe:

BS Limanowa O/Kamienica

93 8804 0000 0030 0300 0084 0002