Przejdź do stopki

Aktualności

Wójt Gminy Kamienica i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy zapraszają PANIE na spotkanie z okazji DNIA KOBIET, które odbędzie  się w piątek 8 marca o godz. 18:15 w sali GOKSiR w Kamienicy. W programie spektakl komediowy „Biuro (nie)

Realizując założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej, Polska przyjęła Narodowy Plan Szerokopasmowy, którego celem  jest m.in. zapewnienie ultraszybkiego dostępu do Internetu, wszystkim gospodarstwom domowym w kraju. Jednym z instrumentów w realizacji tego celu jest wsparcie

27 lutego 2024 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbyły się eliminacje szczebla gminnego kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Po

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku. Dodatek osłonowy przys

Na podstawie art.27 ust.1 art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2048) i uchwały Rady Gminy Kamienica nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi spor

28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kamienicy odbędzie się XLVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Kamienica. PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XLVI

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Wielkanocnym „PISANKA WIELKANOCNA” i „PALMA WIELKANOCNA”. Konkurs adresowany jest do dzieci z grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, młodzieży i

Wójt Gminy Kamienica ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych:  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy i Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Rewitalizacja zabytkowego parku z I połowy XIX w. oraz wymiana dachu dworu z przełomu XVIII i XIX w.” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest przez Zamawiającego: FUH „STANBUD” Stanisław Pięta

1998658