Przejdź do stopki

TURYSTYKA

Treść

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprezentować Wam gminę Kamienica, jej szczególnie miejsca odznaczające się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Gmina Kamienica położona jest pomiędzy pasmem Gorców i Beskidu Wyspowego wzdłuż rzek Kamienica i Zbludza, gdzie panują doskonałe warunki do turystyki pieszej rowerowej i konnej. Jest wiele wspaniałych unikalnych miejsc o wyjątkowej atrakcyjności przyrodniczo – krajobrazowej szczególnie na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, który w dużej części jest zlokalizowany na terenie naszej gminy. Wyjątkowe warunki panują w Szczawie, gdzie występują bogate i unikalne źródła wód mineralnych. W najbliższym czasie planowane jest uzyskanie statusu uzdrowiska dla Szczawy i szerszy rozwój lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Ladies and Gentlemen,

We wish to present to you the Gmina of Kamienica (gmina- the smallest administrative unit of local government in Poland), in particular its  places that are characterised by unique natural beauty. The Kamienica Gmina is located between  the mountain ranges of the Gorce and the Beskid Wyspowy, along the Kamienica and Zbludza streams, the area ideal for hiking, cycling and horse-riding. There are numerous unique places that offer attractive nature and landscapes, in particular, those in the territory of the Gorce National Park, whose big part is located within the boundaries of our district. Moreover, a village of Szczawa boasts exceptional attractions due to its rich and unique springs of mineral waters. In the nearest future, we are planning to obtain the ‘spa status’  for Szczawa and to develop its spa treatment facilities.

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir möchten Ihnen die Gemeinde Kamienica mit ihren besonderen landschaftlichen Vorzügen präsentieren. Die Gemeinde Kamienica liegt zwischen den Bergketten Gorce und Beskid Wyspowy, an den Bächen Kamienica und  Zbludza, wo besonders günstige Bedingungen zum Wandern, Radfahren und Reiten sind.

Unsere Gemeinde ist an mehreren besonders attraktiven Naturbesonderheiten reich, die sich vor allem in den Grenzen von einem Naturschutzgebiet, dem  Gorczański Nationalpark befinden, dessen großer Teil in unserer Gemeinde gelegen ist. 

Besonders attraktive Ortschaft ist Szczawa, wo eigenartige und reichhaltige Mineralwasserquellen auftreten. In der nächsten Zukunft hat die Gemeinde vor,  die   Entwicklung von Szczawa zu unterstützen und für die Ortschaft den Kurortstatus zu gewinnen.

 

Vážení priatelia!

Radi by sme Vám predstavili gminu Kamienica, jej pozoruhodné miesta vyznačujúce sa výnimočnými prírodnými hodnotami. Obec Kamienica (gmina – zoskupenie viacerých sídiel) leží medzi pásmom Gorców a Beskidu Wyspowego popri potokoch Kamienica a Zbludza, kde sú výborné podmienky pre pešiu turistiku, cykloturistiku i jazdectvo. Nachádza sa tu viacero prekrásnych miest s výnimočnou prírodno-krajinárskou atraktivitou, zvlášš na území Gorczańskiego Parku Narodowego, ktorý sa v značnej časti nachádza na území našej obce. Výnimočné podmienky sú v Szczawie, kde vyvierajú výdatné a unikátne pramene minerálnych vôd.  V najbližšom čase sa plánuje získanie kúpeľného statusu pre Szczawu i širší rozvoj kúpeľnej liečby.

 

 

Menu
Informacje
2070681