Przejdź do stopki

Dla rolników

Treść

INSTYTUCJE I AGENCJE ROLNICZE

 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

tel. 12 28 52 113, 28 52 114

e - mail: sekretariat@modr.pl

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej

tel. 18 33 71 633

e-mail: limanowa@modr.pl

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Lubicz 25

31 - 503 Kraków

tel.12 62 98 010

e - mail: mslopolski@arimr.gov.pl

Biuro Limanowa

ul. Piłsudzkiego 6

34 - 600 Limanowa

tel.18 33 39 078

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Czecha 6

34 - 600 Limanowa

tel. 18 3371761

e-mail: piwlim@poczta.onet.pl

 

Agencja Rynku Rolnego

ul. Mogilska 104

31 - 546 Kraków

tel. 12 42 40 940

e-mail: krakow@arr.gov.pl

 www.arr.gov.pl

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Limanowej

ul. Szwedzka 1

34 - 600 Limanowa

tel. 18  337 24 18;
tel./fax 18 33 73 234
 

 

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza

30 - 134 Kraków

ul. Kołowa 3

tel. 12 63 75 333

e-mail: oschr@schr.krakow.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział w Limanowej

34 - 600 Limanowa

ul. Matki Boskiej Bolesnej 87

tel.18 33 71 191

e-mail:  o-limanowa@piorin.gov.pl

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

34 - 600 Limanowa

ul. M. B. Bolesnej 16 b

tel. 18 33 72 101

e-mail;  limanowa@wsse.krakow.pl

 

Małopolska Izba Rolnicza Kraków

os. Krakowiaków 45 a/15

31- 964 Kraków

tel. 12 64 31 762, tel. / fax. 12 64 31 687

e-mail: mir@mir.krakow.pl

Biuro Nowy Sącz

ul. Bielowicka 39 L/2

33-300 Nowy Sącz

Tel./ fax 18 4414155

e-mail: nsacz@nir.sacz.pl

 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej

ul. Starodworska 6

34 - 600 Limanowa

tel. 18 33 76 131

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Laskopol

34 - 600 Limanowa

ul. Tarnowska

tel. 18 33 76 036

e-mail; biuro@laskopol.pl , www.laskopol.pl

 

Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu

ul. Szaflarska 93 d /7

34 - 400 Nowy Targ

tel./fax 18 26 64 621

e-mail: rzhoik@kr.home.pl

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie

ul. Konrada Wallenroda 59/104

tel. 12 65 70 216, 65 70 215, 65 70 225

e-mail: ozhk_krakow@wp.pl

 

Możliwość zdobycia rolniczych kwalifikacji zawodowych

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

33 - 335 Nawojowa 348

tel. /fax. 18 44 57 076

e-mail: zsrnawojowa@wp.pl

 

 

Menu
Informacje
2040649