Przejdź do stopki

Gorczański Park Narodowy

Treść

  Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy obejmuje centralną, najbardziej wartościową pod względem przyrodniczym część Gorców. Powierzchnia Parku – 7 029 ha stanowi ok. 14% całego masywu, ochronie biernej (ścisłej) podlega 40% obszaru GPN. Na terenie Parku znajdują się dwa główne grzbiety Gorców: Turbacz - Gorc i Turbacz - Kudłoń, rozdzielone doliną Kamienicy.

Gorczański Park Narodowy jest parkiem typowo leśnym, drzewostany zajmują ok. 95% jego powierzchni. Panującymi gatunkami są: w reglu górnym świerk, tworzący na tych wysokościach jedno-gatunkowy bór świerkowy, zaś w reglu dolnym buk i jodła, którym towarzyszy jawor, wiąz, jesion.

W granicach Parku znajduje się obszar leśnego rezerwatu Turbacz im. Władysława Orkana, chronionego już od 1927 r., można go oglądać wędrując niebieskim szlakiem z Koninek na Turbacz. Łagodna linia grzbietowa masywu Gorców, duże różnice wysokości względnej, głęboko wcięte doliny potoków z malowniczymi kaskadami oraz obecność polan to cechy krajobrazu Gorczańskiego Parku Narodowego. Powodują one, że teren Parku jest dogodny do uprawiania różnorodnych form turystyki.

Obserwacja i poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych GPN jest możliwe na znakowanych szlakach turystycznych (jest ich ok. 74 km), dopuszczonych do ruchu turystycznego drogach dolinowych i stokowych (45 km). Część pieszych szlaków turystycznych i dróg stokowych (ok. 52 km) została udostępniona dla turystyki rowerowej, w sezonie zimowym można na nich uprawiać turystykę narciarską. Do turystyki konnej na terenie Parku wyznakowano 63 km szlaków.

Turyści przebywający w gminie Kamienica mogą dostać się do Parku z miejscowości Lubomierz - Rzeki. Od parkingu na polanie Trusiówka, przy granicy GPN w dolinie Kamienicy, rozpoczynają się dwie ścieżki edukacyjne: „Dolina Kamienicy” i „Dolina Gorcowego Potoku”.

Trasa pierwszej z nich, prowadzi łatwo dostępną drogą dolinową, daje możliwość poznania budowy geologicznej Gorców, lasów porastającymi niższe partie gór, zwierząt zamieszkujących te tereny. Pokazuje również miejsce rozmnażania się płazów, ślady obecności człowieka w Gorcach, doprowadza do Papieżówki  - schronu robotniczego, w którym w 1976 r. przez ok. dwa tygodnie przebywał kardynał Karol Wojtyła. Cała trasa ma długość 4 km, ale możliwe jest wybranie krótszego wariantu.

Wędrując po ścieżce doliną Gorcowego Potoku można nauczyć się rozpoznawania gatunków roślin i drzew rosnących w Gorcach, poznać zależności pomiędzy organizmami a ich naturalnym środowiskiem. Trasa prowadzi przez dwie piękne polany - Podskały i Jaworzynę. Warto obejrzeć roztaczające się z nich widoki na Gorce, Beskid Wyspowy i Babią Górę.

Z Lubomierza - Rzek można również wybrać się na wycieczkę znakowanymi szlakami turystycznymi - na Turbacz szlakiem żółtym, nazywanym szlakiem dziesięciu polan, szczególnie atrakcyjnym widokowo i krajoznawcze, czy też szlakiem niebieskim - na Gorc Kamienicki - szczyt dominujący nad Kamienicą, przez który przebiega wschodnia granica Parku.

www.gorczanskipark.pl

 

 

 

 

 

   

 

Menu
Informacje
2124585