Przejdź do stopki

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Treść

Urząd Gminy w Kamienicy przypomina o obowiązku składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl (za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kamienica (wniosek w załączniku oraz w urzędzie).

UWAGA! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Link do filmu znajdziecie Państwo na stronie: https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk 

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamienica (pokój numer 12) oraz pod numerem 18 33 23 025 wew. 21.

DEKLARACJA - plik PDF
 

 

 

 

Menu
Informacje
2084193