Przejdź do stopki

Sygnały alarmowe

Treść

 

SYGNAŁY ALARMOWE


Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2006 nr 191 poz.1415).

 RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

L.p

.

 

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

Sposób odwołania alarmów

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1

Alarm powietrzny

Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty.

Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub  innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w  przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny

dla ............

Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzn

dla .............

2

Alarm o skażeniach

Przerywany modulowany dźwięk syreny

Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach

........... (podać

rodzaj skażenia)

dla ..............

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach

dla .............

 

 TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH

 

L.p.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie ......... około godz. ........ min. .........może nastąpić skażenie ............(podać rodzaj skażenia) w kierunku ............... (podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...........

(rodzaj skażenia) dla ......

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach .............

dla ..................

 

 

Menu
Informacje
2084172