Przejdź do stopki

Bezpieczeństwo pożarowe w domu

Treść

 Bezpieczeństwo pożarowe w domu

    Rokrocznie sezon zimowego ogrzewania mieszkań stwarza podwyższone ryzyko zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Przyczyny tych zdarzeń są przeważnie te same a dominują wśród nich przede wszystkim podpalenia, nieostrożność dorosłych i dzieci, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Aby ustrzec się przed niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia a także nierzadko dorobku całego życia zapamiętajcie Państwo kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego:

- eksploatacja urządzeń elektrycznych i gazowych:

 • nie naprawiamy i nie stosujemy bezpieczników elektrycznych o mocy większej niż dopuszczalna, nie wykonujemy prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej;
 • nie używamy uszkodzonych urządzeń i sprzętu, nie przeciążamy instalacji elektrycznej (nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych);
 • przeglądy urządzeń elektrycznych i gazowych zlecamy tylko i wyłącznie osobom uprawnionym;
 • elektryczne urządzenia grzewcze ustawiamy z dala od  materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) - odległość minimum 50 cm;
 • sprzęt telewizyjny i radiowy sytuujemy w wentylowanych regałach aby nie powodować długotrwałego nagrzewania zakurzonych przedmiotów (książek, innych materiałów palnych);
 • nie zatykamy przewodów wentylacyjnych;
 • przestrzegamy okresowych przeglądów oraz czyszczenia kanałów wentylacyjnych i dymowych;
 • w mieszkaniu przechowujemy maksymalnie 2 nie podłączone do urządzeń gazowych butle gazowe (11 kg); absolutnie nie przetrzymujemy ich w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc eksplozją.

- posługiwanie się ogniem otwartym:

 • nie pozostawiamy bez dozoru włączonej kuchenki - przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu;
 • warto wyposażyć dom w gaśnicę proszkową (np. 2 – kilogramową), będziesz mógł nią bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem, oraz dymową czujkę pożarową.

- przed wyjściem z domu:

 • wyłącz wszystkie odbiorniki prądu i gazu;
 • kiedy opuszczasz dom na dłużej warto odłączyć zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręcić zawory z wodą i gazem;
 • jeżeli to możliwe poproś sąsiadów o nadzór nad domem oraz pozostaw im numer telefonu kontaktowego.

- w przypadku powstania pożaru:

 • powiadom natychmiast straż pożarną – tel. alarmowe: 998 lub 112;
 • jeżeli to możliwe staraj się rozpocząć gaszenie pamiętając, że wodą nie można gasić urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem (grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający - np.: drewnianym kijem od szczotki lub wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu);
 • jeśli nie jesteś w stanie stłumić pożaru w zarodku postaraj się zejść poniżej palącego się piętra domu lub wyjść na zewnątrz budynku (pamiętaj - dym unosi się do góry), nie otwieraj drzwi przez które wydobywa się dym, (może to spowodować dostarczenie większej ilości tlenu a co za tym idzie szybki rozwój pożaru);
 • nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną;
 • wykonuj polecenia strażaków.

przygotował: Marcin Kulig

 

 ZAPAMIĘTAJ NUMERY ALARMOWE SŁUŻB RATOWNICZYCH!

OGÓLNY NUMER RATOWNICZY - 112

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA - 998

POLICJA - 997

GOPR - 985

 

 

Menu
Informacje
2124583