Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Kamienica Uchwały Nr XXII/195/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica na lata 2016–2023

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Kamienica w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Kamienica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamienica wraz z załącznikami.

OGŁOSZENIE - nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

Regulamin Komitetu Rewitalizacji.

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Kamienica na lata 2016–2023

OGŁOSZENIE - składanie propozycji projektów rewitalizacyjnych 

OGŁOSZENIE – doradztwo dla  interesariuszy rewitalizacji – 11 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE – badanie ankietowe

ANKIETA - rewitalizacja w Gminie Kamienica 

OGŁOSZENIE – spotkania interesariuszy rewitalizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu
Informacje
2084189