Przejdź do stopki

Toksyczne Środki Przemysłowe

Treść

 

 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA TOKSYCZNYMI ŚRODKAMI PRZEMYSŁOWYMI (TŚP)

Toksyczne Środki Przemysłowe (TŚP) to związki chemiczne o właściwościach trujących, wykorzystywane w dużych ilościach szczególnie w przemyśle oraz przewożone środkami transportu. Posiadają zdolność łatwego przechodzenia do atmosfery w wyniku zniszczenia lub awarii urządzeń. TŚP charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi właściwościami, dlatego trudno je sklasyfikować zgodnie z kryteriami stosowanymi w klasycznym podziale trucizn oraz środków trujących.

ALARMOWANIE

Ostrzeganie ludności o zagrożeniu TSP przeprowadza się za pomocą:

 1. Syren alarmowych (dzwonów, gongów) - przerywanymi dźwiękami trwającymi 10 sek. przez 3 min. Przerwy wynoszą 14-25 sek.
 2. Komunikatów nadawanych przez środki łączności oraz przez patrole policji, straży pożarnych, ratownictwa chemicznego lub innych służb porządkowych.
 3. Komunikatów nadawanych przez rozgłośnie radiowe oraz telewizję regionalną lub kablową.

Sygnał syreną dźwiękiem ciągłym 3 min. nakazuje włączenie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Odwołanie alarmu ogłasza się za pomocą:

 1. Syren alarmowych (dzwonów, gongów) - dźwiękiem ciągłym trwającym 3 min.
 2. Komunikatów.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA TŚP

 • Stosować się ściśle do poleceń nadawanych w komunikatach i rozpowszechnionych przez siły ratownicze i porządkowe;
 • Całkowite bezpieczeństwo zapewnia zorganizowana ewakuacja przeprowadzona przed wystąpieniem zagrożenia;
 • Ewakuować się zawsze w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru wiejącego w przyziemnej warstwie atmosfery;
 • Nie podejmować żywiołowej, nieskoordynowanej ewakuacji, a szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo większej ilości osób;
 • Jeżeli wystąpienie zagrożenia nie było poprzedzone sygnałem alarmowym i nie zorganizowano akcji ratowniczej, a ewakuacja indywidualna jest niebezpieczna, należy się schronić w budynkach mieszkalnych (użyteczności publicznej) i stosować się do poniższych zaleceń:
 1. Zamknąć szczelnie drzwi, okna, otwory wentylacyjne i inne.
 2. Wygasić paleniska i inne źródła otwartego ognia oraz zamknąć przewody kominowe.
 3. Wykonać dodatkowe uszczelnienia przez rozłożenie wilgotnych tkanin na parapetach i na progach.
 4. Dla wszystkich osób chroniących się w budynku (pomieszczeniach) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia gazu do wnętrza. Częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go świeżą wodą podtrzymuje zdolność pochłaniania gazu toksycznego na stałym poziomie.
 5. Wykorzystać ewentualnie posiadane, indywidualne środki ochrony.
 6. Prowadzić stałą obserwację ulicy lub dróg dojazdowych, a w razie przebywania w budynku (pomieszczeniu) większej ilości osób ustalić kolejność ewakuacji.
 7. Jeżeli jest dostęp do telefonu należy nawiązać kontakt z powiatową komendą lub najbliższym posterunkiem policji i przekazać informację o sytuacji.
 8. Nie chronić się w piwnicach, suterenach i wszelkich innych pomieszczeniach położonych poniżej lub tuż przy powierzchni ziemi.
 9. W czasie akcji ratowniczej zachować spokój i opanowanie oraz przeciwdziałać panice.

przygotował: Marcin Kulig

 

 ZAPAMIĘTAJ NUMERY ALARMOWE SŁUŻB RATOWNICZYCH!

OGÓLNY NUMER RATOWNICZY - 112

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999;

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – 998;

POLICJA – 997

GOPR - 985

Menu
Informacje
2040562