Przejdź do stopki

Zespoły Regionalne

Treść

Zespół Regionalny GORCE


Zespół Regionalny„Gorce” prezentuje folklor Górali Białych, unikatowego regionu etnograficznego województwa małopolskiego.
Powstał w 1952 roku z inicjatywy m.in. Rozalii Rajnfus, Anastazji Wojcieszak, Władysława Opyda, Stanisława Chmielowskiego i Stanisława Kurzei.
Od 1996 r. patronat nad zespołem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy. Obecnie kierownikiem zespołu jest Elżbieta Citak, a choreografem Karolina Drabik.

Warszawa - 1968

W repertuarze zespołu znajdziemy m.in. ocalone od zapomnienia dawne obyczaje i obrazki z życia codziennego, jak np. ,,Wesele góralskie'', „Z wiuchą na imieniny do Jonów”, „Tarcie lnu”, „Kumotry”, „Ocepiny” czy „Łogra­bek”. Najżywiej folklor góralski „Gorce” wyrażają tańcem grupowym (polka z przyśpiewkami, polka goniona, polka drobna, sztajerek na jednym foszcie, walc kamienicki, jak również tańce wykonywane tylko przez mężczyzn - zbójnicki i hajduk oraz przez kobiety - zielona), muzyką (kapela góralska) i doniosłym, góralskim śpiewem.

Na pocztówce z roku 1975

Bogaty repertuar „Gorców, piękno stroju, żywiołowość i swobodę interpretacyjną wykonawców dobrze zna  polski odbiorca - niezliczone wyjazdy, nagrania telewizyjne, radiowe, płyty ( programy telewizyjne na temat obrzędów regionu Gorców: „Śmigus Dyngus” (1984 r.), „Wigilia” (2009 r.). Włączył się w nagranie płyty „Życzymy, życzymy” dedykowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II oraz nagrał swoją płytę „Z Gór Ci Jo”. Wziął udział w widowiskach plenerowych: „Wesele Górali Gorczańskich” w Sądeckim Parku Etnograficznym (2003 r.),  w Muzeum Narodowym Wsi i Rolnictwa w Szreniawie k/Poznania (2005).

Spotkanie z Janem Pawłem II w Rzymie - 1999

„Gorce” promują też subregion kamienicki za granicą,  m.in. w takich krajach europejskich, jak: Czechosłowacja - pierwszy wyjazd zagraniczny w 1964 r., Węgry, Bułgaria, Szwecja, Włochy, Chorwacja, Słowacja, Francja, Belgia, Niemcy.

Starosta, gawędziarz zespołu - Mieczysław Franczyk

Zespół jest laureatem wielu ogólnopolskich przeglądów i festiwali folklorystycznych oraz zdobywcą prestiżowych nagród i wyróżnień za działalność artystyczną. W jego dorobku znalazły się m.in.: „Złote Serce Żywieckie” zdobyte dwukrotnie na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, „Parzenicę Góralską” przywiezioną z  Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, „Złotą Spinkę Góralską” otrzymaną na Festiwalu Folkloru Polskiego w Bukowinie Tatrzańskiej, „Żelaznego Koguta” -  specjalną nagrodę im. prof. dr Romana Reinfussa, Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury ludowej, reprezentowanie Polski i Europy w  XXX Międzynarodowym Festiwalu Kultur Świata w Voiron we Francji.

Kapela GORCE na festiwalu w Żywcu - 2009

Festiwal Kultur Świata w Voiron we Francji - 2013

Prestiż „Gorcom” przynoszą również soliści, grupa śpiewacza i kapela zespołu, zostając  wielokrotnie laureatem Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Drużbacka” w Podegrodziu,  Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Karpat w Trzcinicy, Konkursu Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia w Nowym Targu, Festiwalu Folkloru Polskiego Sabałowch Bajań, Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza, Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem.

Grupa śpiewacza GORCE - 2017

Zespół GORCE - 2017

Zespół Regionalny „Gorce” wierny tradycji przodków nicią tożsamości wiąże przeszłość z teraźniejszocią, dając jednocześnie podstawy do budowania przyszłości.

 

Zespół Regionalny MŁODE GORCE

Zespół Regionalny „Młode Gorce” został założony w 1999 r.  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Pierwszą jego instruktorką była Rozalia Rajnfus. Obecnie kierownikiem grupy jest Elżbieta Citak, a choreografem Karolina Drabik. Początkowo zespół skupiał młodzież gimnazjalną. Później do „Młodych Gorców” zaczęli napływać uczniowie różnych etapów edukacji (do 15 roku życia).
„Młode Gorce” stanowią pomost między dziecięcym a dorosłym zespołem regionalnym. Po zdobyciu umiejętności i doświadczeń z zakresu muzyki, tańca i śpiewu regionalnego zasilają dorosły Zespół Regionalny „Gorce”.

Kapela MŁODE GORCE

„Młode Gorce” wierne tradycji przodków kultywują gwarę, stroje ludowe, tańce, pieśni i obrzędy. Uświetniają uroczystości lokalne i inne wydarzenia kulturalne o szerszym zasięgu. Promują folklor subregionu kamienickiego, zdobywając podziw i uznanie w kraju i za granicą - w 2017 roku zespół prezentował swój repertuar na jubileuszu 50-lecia szkoły w partnerskiej gminie w Erdohorvati.

W zaprzyjaźnionej gminie Erdohorvati na Węgrzech

Kamienica - 2017

„Młode Gorce” mają na swym koncie liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i przeglądach folklorystycznych, zdobyte przez ich członków - soliści, muzycy, grupa śpiewacza - w poszczególnych kategoriach regulaminowych danego konkursu, zostając m.in. laureatem Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka” oraz Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”.

 

Dziecięcy Zespół Regionalny GRONICKI

Dziecięcy Zespół Regionalny Gronicki wyrósł na bazie kółka tanecznego, założonego w 1954 roku w Szkole Podstawowej w Kamienicy przez nauczycielkę tej placówki Rozalię Rajnfus. Początkowy repertuar muzyczny grupy tanecznej to zasłyszane obrzędy pieśni, dawne tańce i gawędy.

Kamienica - 1967

Już w rok później grupa odnosi pierwszy sukces - II miejsce w eliminacjach wojewódzkich w Krakowie. Zostaje zauważona przez władze oświatowe i przemianowana na Ognisko Pieśni i Tańca przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy. Opiekunem Zespołu zostaje inspektor Jan Czeczótka, kierownikiem artystycznym i pierwszym instruktorem - założycielka grupy Rozalia Rajnfus, a kierownikiem muzycznym i drugim instruktorem - Józef Duda. Nazwę „Gronicki”, z inicjatywy prowadzącej grupę, zespół przyjmuje w 1968 roku.

Kraków - 1972

Zespół Gronicki wielokrotnie występował przed kamerami telewizyjnymi, nagrał kilka audycji radiowych. Zapisał w swoim artystycznym kalendarzu wiele gościnnych występów w środowisku lokalnym, powiecie, województwie, w kraju i za granicą. Prezentował swój repertuar (tańce – m.in. zbójnicki, krzesany, zielona, hajduk, kocur; stary taniec gorczański, gawędy i wiersze góralskie oraz wiele pieśni góralskich w układzie dwugłosowym) na festiwalach, przeglądach, w konkursach o różnym zasięgu, zdobywając dziesiątki nagród, w tym wiele najwyższych trofeów.

Kamienica - 2014

Obecnie kierownikiem Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Gronicki” jest Iwona Czartowska - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy.

 

Dziecięcy Zespół Regionalny ZASADNIOKI

Dziecięcy Zespół Regionalny ZASADNIOKI powstał w 2004 r. przy Szkole Podstawowej w Zasadnem. Prezentuje pieśni i przyśpiewki, tańce, stroje, gwarę, gry i zabawy dziecięce górali łącko - kamienickich. Swoimi występami uświetnia różne uroczystości,  uczestniczy w festiwalach i przeglądach.

Do swych najważniejszych osiągnięć Zasadnioki zaliczają:  w latach 2006, 2010, 2011, 2013, 2015 - I miejsce na Festiwalu Folklorystycznym Limanowska Słaza, wielokrotny udział w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce - Zdroju w 2009 r., 2011 r. 2014 r., a także w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu (2010 r., 2015 r.). Ponadto członkowie zespołu prezentują swoje gadki w konkursach gawędziarskich - w Gminnym Konkursie Gawędziarskim Gorczańskie Bajanie i podczas Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza, zdobywając najwyższe miejsca.
Zespół uczestniczy także w przeglądach kolędniczych. W Ogólnopolskich Spotkaniach Grup Kolędniczych Pastuszkowe Kolędowanie w Podegrodziu dwukrotnie Zespół zajmował I miejsce - w 2015 r.  grupa kolędnicza „Z gwiazdą”, a w 2016 r. grupa kolędnicza „Pastuszki”.

Francja - 2012

Zespół koncertował  również za granicą: na Słowacji, w Niemczech, we Francji i na Litwie. Towarzyszy mu typowa dla tego regionu kapela: skrzypce prym, skrzypce sekund, kontrabas.
Założycielem i kierownikiem  zespołu jest Bożena Gierczyk.

Kamienica - 2017

 

 

 

 

 

Menu
Informacje
2084191