Przejdź do stopki

Zespół Interdyscyplinarny

Treść

Zespół Interdyscyplinarny

w  Gminie Kamienica

Zgodnie z art. 9a ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493, z 2009 roku Nr 206, poz. 1589 z 2010 roku, Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842/ oraz uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Kamienica z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kamienica, w dniu 23 maja 2011 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica, Nr 0050.40.2011 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w składzie:

  • Pani mgr Maria Gąsiorowska - Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień  „Promedicum” w Limanowej
  • Pani Zofia Kuchnia - Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Pan asp. sztab. Paweł Cisak - Kierownik Posterunku Policji w Kamienicy
  • Pani mgr Renata Bukowiec - Starszy Kurator Zawodowy ds. Rodzinnych Sądu Rejonowego w Limanowej
  • Pani mgr Iwona Oleksy - Starszy Kurator dla Dorosłych w Limanowej
  • Pani mgr Iwona Dominik - przedstawiciel szkół z terenu Gminy Kamienica
  • Pani Wanda Siekierczak - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy
  • Pani mgr Anna Kuziel - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy

Zadaniem Zespołu jest  integrowanie  i koordynowanie   działań podmiotów,   których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Osoby dotknięte przemocą  potrzebujące pomocy na terenie Gminy Kamienica mogą zgłaszać się po pomoc do następujących instytucji:

Posterunek Policji w Kamienicy
34 - 608 Kamienica
tel. 47 834 57 10

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
34 - 608 Kamienica
tel.18  332 30 67 

Punkt Informacji i Wsparcia dla Rodzin przy GOPS  Kamienica
tel.18 332 30 67
czynny w poniedziałek i środy w godz. 14.30 – 15.30 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
34 - 608 Kamienica
tel. 18  332 30 04 

PROMEDICUM Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
ul. Kośiuszki 15
34 - 600 Limanowa
tel. 18 337 42 01

Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa
ul. Józefa Marka 19, 34 - 600 Limanowa
tel. 18 330 05 01

Gmina Kamienica zamówiła i rozdysponowała wśród mieszkańców gminy poniższe ulotki.

Ulotka 1

Ulotka 2

 Opr. Z. Kuchnia

 

 

 

Menu
Informacje
2070686