Przejdź do stopki

O projekcie

Treść

Gmina Kamienica realizuje projekt „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”.

Gmina Kamienica realizuje mikroprojekt pod nazwą „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”. Mikroprojekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” (www.pwt.euroregion-tatry.eu) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerem mikroprojektu jest Gmina Smiżany (www.smizany.sk).

W ramach mikroprojektu od maja 2017 r. do grudnia 2017 r. są realizowane zadania:

  • „Opracowanie turystycznej mapy Gminy Kamienica i Gminy Smiżany” - planowane do wykonania mapy turystyczne będą zawierały niezbędne informacje o obszarach ochronnych gminy Kamienica oraz gminy Smiżany. Obszary ochronne gminy Kamienica to przede wszystkim Gorczański Park Narodowy. Mapa turystyczna będzie określała wykaz fauny i flory GPN, miejsca ich występowania, miejsca widokowe, szlaki turystyczne i inne atrakcje zrealizowane w tym obszarze ochronnym.
  • „Wykonanie aplikacji na telefony komórkowe prezentującej atrakcje turystyczne Gminy Kamienica i Gminy Smiżany” - aplikacja mobilna na telefony komórkowe będzie pomocna podczas podróżowania, poruszania się po obszarach gminy Kamienica i gminy Smiżany. Zarówno mieszkańcy gminy Kamienica i gminy Smiżany, jak również odwiedzający te regiony turyści, wjeżdżając na teren obu gmin, będą mogli korzystać z darmowej aplikacji, dzięki której można poznać wszystkie atrakcje turystyczne, znajdujące się na obszarach ochronnych, na terenie całej gminy Kamienica i Smiżany.
  • „Opracowanie przewodnika po folklorze Gminy Kamienica i Gminy Smiżany”  - zadanie polegać będzie na opracowaniu i wydaniu przewodnika po folklorze - informacji o zespołach folklorystycznych (regionalnych), działających na terenie Gminy Kamienica i Gminy Smiżany. Przewodnik ma na celu służyć jako cenne źródło informacji o folklorze dla mieszkańców obydwu gmin oraz odwiedzających te regiony turystów w okresie całego roku.
  • „Opracowanie strony internetowej dotyczącej obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju oraz dziedzictwa kulturowego tego obszaru” - strona internetowa obszarów chronionych GPN i Słowackiego Raju oraz dziedzictwa kulturowego tego obszaru będzie określała szereg informacji o obszarach ochronnych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju, chronionej faunie i florze, atrakcjach turystycznych tych obszarów, a także informacje związane z gminą Kamienica i gminą Smiżany.
  • „Organizacja imprezy plenerowej promującej dziedzictwo kulturalne i walory turystyczne Gminy Kamienica i Gminy Smiżany” - planowane zadanie obejmuje organizację imprezy plenerowej słowacko - polskiej promującej dziedzictwo kulturalne i walory turystyczne partnerskich gmin. Głównymi atrakcjami będą występy zespołów prezentujących kulturę danego regionu, jak również pokazy rękodzielnictwa i sztuki kulinarnej oraz prezentacja walorów turystycznych (map turystycznych, informacji o szlakach turystycznych i zabytkach).

Realizacja projektu pt. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju wynika z oczekiwań mieszkańców obszarów przygranicznych, a także odwiedzających turystów. Obszary ochronne Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju mają duże możliwości rozwojowe i mogą przyciągać kilkakrotnie więcej turystów. Jest potrzeba realizacji z jednej strony działań promocyjnych poprzez stworzenie wspólnych stron internetowych, aplikacji mobilnych na telefony komórkowe i przewodników turystycznych a także działań ochronnych związanych z edukacją dzieci i młodzieży związanych z ochroną przyrody.

Celem ogólnym projektu jest Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju.

Celem  szczegółowym jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Całkowita wartość mikroprojektu wynosi 31 242,00 euro, z czego 26 555,70 euro, czyli 85% pokrywa dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

Menu
Informacje
2070656