Przejdź do stopki

KULTURA I SZTUKA

Treść

   

  Wielu mieszkańców gminy Kamienica to artyści ludowi, których do twórczości inspiruje piękna, surowa przyroda gór.

   Żywa jest tu tradycja - obrzędy ludowe i zwyczaje związane z różnymi świętami religijnymi m.in.: święcenie palm wielkanocnych, śmingus-dyngus, palenie ognisk w sobotę przed Zielonymi Świątkami, chodzenie po kolędzie z gwiazdą i turoniem. 

    Od 1952 r. w gminie gra i śpiewa prezentujący folklor górali białych Zespół Regionalny Gorce. Na różnego rodzaju przeglądach i festiwalach zajmuje zaszczytne miejsca.  Gwarę, stroje ludowe, tańce, pieśni i obrzędy kultywuje też drugi istniejący tu Zespół Regionalny Młode Gorce. Obydwa zespoły działają przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji  w Kamienicy, który prowadzi również Biblioteki Publiczne w Kamienicy, Szczawie i Zbludzy, Centrum Edukacji i Tradycji w Kamienicy, Halę Sportowo - Widowiskową w Kamienicy oraz Świetlice Środowiskowe w Zalesiu, Zasadnem i Zbludzy.
 

   Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy działa Dziecięcy Zespół Regionalny Gronicki, a w Zasadnem Zespół Regionalny Zasadnioki.

   
 
 W Szczawie przy OSP koncertuje Orkiestra Dęta im. św. Floriana.

   
   
W gminie istnieje 6 Kół Gospodyń Wiejskich. które biorą czynny udział w imprezach organizowanych na terenie Małopolski.
 
 
 
 O bieżących wydarzeniach informuje mieszkańców gminy miejscowa gazeta "Gorczańskie Wieści".

 

 

  

 

Menu
Informacje
1705280