Przejdź do stopki

KULTURA I SZTUKA

Treść

  Wielu mieszkańców gminy Kamienica to artyści ludowi, których do twórczości inspiruje piękna, surowa przyroda gór.

Żywa jest tu tradycja - obrzędy ludowe i zwyczaje związane z różnymi świętami religijnymi m.in.: święcenie palm wielkanocnych, śmingus-dyngus, palenie ognisk w sobotę przed Zielonymi Świątkami, chodzenie po kolędzie z gwiazdą i turoniem. 

 Od 1952 r. w gminie gra i śpiewa prezentujący folklor górali białych Zespół Regionalny GORCE. Na różnego rodzaju przeglądach i festiwalach zajmuje zaszczytne miejsca.  Gwarę, stroje ludowe, tańce, pieśni i obrzędy kultywuje też drugi istniejący tu Zespół Regionalny MŁODE GORCE. Obydwa zespoły działają przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji  w Kamienicy.

Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy działa Dziecięcy Zespół Regionalny GRONICKI, a w Zasadnem Zespół Regionalny ZASADNIOKI.


  

W gminie działa 6 Kół Gospodyń Wiejskich, które biorą czynny udział w imprezach organizowanych na terenie Małopolski.

 

O bieżących wydarzeniach informuje mieszkańców gminy miejscowa gazeta „Gorczańskie Wieści".

 

 

 

  

 

Menu
Informacje
2124613