Przejdź do stopki

OSP

Treść

Na terenie Gminy Kamienica działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w Kamienicy, Szczawie, Zalesiu, Zbludzy i Zasadnem).  Wszystkie one zrzeszone są w oddziale gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kamienicy. OSP w Kamienicy oraz OSP w Szczawie wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.


Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kamienicy:

Prezes – Adam Opyd
Wiceprezes – Piotr Kuziel
Wiceprezes – Wiesław Wierzycki
Komendant Gminny – Artur Rutka
Skarbnik – Jacek Franczyk
Sekretarz – Piotr Kaliciński
Członek Prezydium – Józef Sułkowski
Członek zarządu – Agata Zięba
Członek zarządu – Paweł Komin
Członek zarządu – Arkadiusz Gorczowski 
Członek zarządu – Tadeusz Wierzycki
Członek zarządu – Zbigniew Chlipała
 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIENICY

www.kamienica.osp.pl

Zarząd OSP:

Prezes – Adam Opyd,
Naczelnik – Artur Rutka
Wiceprezes – Piotr Kaliciński
Zastępca naczelnika – Mateusz Chlipała
Skarbnik – Tomasz Wąchała II
Sekretarz – Tomasz Wąchała I
Gospodarz – Marek Syjud
Członek zarządu – Marian Wąchała
Członek zarządu – Krzysztof  Faron
Członek zarządu – Piotr Wąchała
Członek zarządu – Magdalena Kurzeja

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZAWIE

Zarząd OSP:

Prezes – Zbigniew Chlipała 
Naczelnik – Piotr Kuziel
Wiceprezes – Krzysztof Jurkowski
Zastępca naczelnika – Krzysztof Kuziel
Skarbnik – Piotr Jagieła
Sekretarz – Alina Krzak
Gospodarz – Robert Rusnak
Członek zarządu – Andrzej Mikołajczyk
Członek zarządu – Leszek Więcławek

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALESIU

Zarząd OSP:

Prezes – Józef Sułkowski
Naczelnik – Paweł Komin
Wiceprezes – Adam Wierzycki
Zastępca naczelnika – Wacław Sopata
Skarbnik – Dominik Kolawa
Sekretarz – Jerzy Franczyk
Gospodarz – Stanisław Wierzycki

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZASADNEM

Zarząd OSP:

Prezes – Adam Barnaś
Naczelnik – Łukasz Wąchała
Wiceprezes – Rafał Kurzeja
Zastępca naczelnika – Bartłomiej Gorczowski
Skarbnik – Arkadiusz Gorczowski
Sekretarz – Łukasz Faron

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZBLUDZY

Zarząd OSP:

Prezes – Wiesław Wierzycki
Naczelnik – Tadeusz Wierzycki
Zastępca naczelnika – Mirosław Faron
Skarbnik – Tadeusz Faron
Sekretarz – Jacek Faron
Członek zarządu – Dariusz Adamczyk
Członek zarządu – Szymon Franczyk
 

 

Menu
Informacje
2040563