OSP

Na terenie Gminy Kamienica działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w Kamienicy, Szczawie, Zalesiu, Zbludzy i Zasadnem).  Wszystkie one zrzeszone są w oddziale gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kamienicy. OSP w Kamienicy oraz OSP w Szczawie wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.


Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kamienicy:

Prezes - Adam OPYD 
Wiceprezes - Krzysztof CHLIPAŁA
Wiceprezes - Wiesław WIERZYCKI
Komendant Gminny - Artur RUTKA
Sekretarz - Piotr KALICIŃSKI
Skarbnik - Kazimierz KWIT
Członek Zarządu - Józef BULANDA
Członek Zarządu - Józefa GORCZOWSKA
Członek Zarządu - Marcin KULIG
Członek Zarządu - Paweł KUZIEL
Członek Zarządu - Grzegorz SOPATA
Członek Zarządu - Marian WĄCHAŁA
Członek Zarządu - Tadeusz WIERZYCKI
Członek Zarządu - Agata ZIĘBA

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIENICY

www.kamienica.osp.pl

Zarząd OSP:
Prezes - Marian WĄCHAŁA
Naczelnik / Wiceprezes - Piotr KALICIŃSKI
Wiceprezes - Krzysztof FARON
Zastępca naczelnika - Adam OPYD
Sekretarz - Tomasz WĄCHAŁA
Skarbnik - Bogdan FRANCZYK
Gospodarz -  Władysław MADOŃ
Członek - Mateusz CHLIPAŁA
Członek - Artur RUTKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZAWIE

Zarząd OSP:

Prezes - Krzysztof CHLIPAŁA
Naczelnik / Wiceprezes - Piotr KUZIEL
Wiceprezes - Krzysztof JURKOWSKI
Zastępca naczelnika - Zbigniew CHLIPAŁA
Sekretarz - Bogdan MIKOŁAJCZYK
Skarbnik - Stanisław KUZIEL
Gospodarz - Józef BULANDA
Członek - Tomasz DAWIEC
Członek - Krzysztof UDZIELA

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZALESIU

Zarząd OSP:
Prezes - Kazimierz KWIT
Naczelnik / Wiceprezes - Grzegorz SOPATA
Wiceprezes - Jerzy SOPATA
Zastępca naczelnika - Łukasz WILK
Sekretarz - Adrian SMOTER
Skarbnik - Paweł KOMIN
Członek - Stanisław WIERZYCKI


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZASADNEM
 

Zarząd OSP:
Prezes - Józefa GORCZOWSKA
Wiceprezes / Naczelnik  - Tadeusz GIERCZYK
Wiceprezes - Agata ZIĘBA
Zastępca naczelnika – Stefan GORCZOWSKI
Sekretarz - Franciszek KURZEJA
Skarbnik - Karol SYJUD
Członek  - Władysław GORCZOWSKI
Członek  - Grzegorz WĄCHAŁA
Członek  - Andrzej ZIĘBA


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZBLUDZY
 

Zarząd OSP:
Prezes - Wiesław WIERZYCKI
Naczelnik / Wiceprezes - Tadeusz WIERZYCKI
Zastępca naczelnika - Paweł BEDNARCZYK
Sekretarz - Robert FRANCZYK
Skarbnik - Tadeusz FARON
Gospodarz - Tadeusz SOPATA
Członek - Roman MAJEWSKI